GHB RUN 2019 / FOR HOME

จัดโดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

รายได้จากการจัดกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่าย ธนาคารจะนำไปสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้

วันจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 05.30 น.

สถานที่จัดงาน

ปล่อยตัว ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ประเภทการแข่งขัน

  1. วิ่ง Home Run ระยะ 10 km. ( ชาย 6 กลุ่ม / หญิง 6 กลุ่ม)
  2. เดิน Home Walk ระยะ 5 km. ( ไม่มีการแข่งขัน )

กลุ่มอายุการแข่งขัน

ชาย : อายุไม่เกิน 19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

หญิง : อายุไม่เกิน 19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

รางวัล และของที่ระลึก

  1. ผู้ชนะวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ที่เข้าเส้นชัยคนแรก ชาย และ หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวม 2 รางวัล และได้รับเงินรางวัลท่านละ 10,000 บาท รวม 2 รางวัล
  2. ผู้ชนะเลิศ อันดับ 1- 5 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์รวม 60 รางวัล
  3. ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ทั้ง 2 ระยะจะได้รับเหรียญรางวัล GHB RUN 2019

ค่าสมัคร

  1. วิ่งมินิมาธารอน 10 Km. ค่าสมัครท่านละ 400 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
  2. เดินเพื่อสุขภาพ 5 Km. ค่าสมัครท่านละ 400 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

การรับเสื้อ + เบอร์วิ่ง

สมัคร Online จัดส่งถึงบ้าน
เริ่มจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง 5-10 กันยายน 2562

กฎกติกาการแข่งขัน

ใช้กฎกติกาสากลของการวิ่งมาราธอน คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

บริการและการอำนวยความสะดวก

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
ปล่อยตัว ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

04.00 น. นักกีฬาเริ่มเข้าสู่จุดปล่อยตัว
05.00 น. เริ่มพิธีเปิดงาน
05.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา (10K)
05.40 น. ปล่อยตัวนักกีฬา (5K)
08.00 น. พิธีมอบรางวัลตามลำดับ / แจกรางวัลแก่ผู้โชคดี
08.30 น. ปิดงาน

ช่องทางสื่อสาร

HOTLINE : 095 558 1556
Facebook/ghbrun Line@GHBRUN